Pasal 754 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang)

Pasal 754 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) - Buku II: Hak-Hak Dan Kewajiban-Kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran - BAB XIII: Kapal-Kapal Dan Alat-Alat Pelayaran Yang Berlayar Di Sungai-Sungai Dan Perairan Pedalaman.

Untuk selebihnya pelayaran termaksud dalam pasal 748 diatur oleh peraturan-peraturan dan kebiasaan yang ada dalam urusan tersebut.

---

Pasal 754 KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang) - Wetboek van Koophandel voor Indonesie. Courtesy of Cekhukum.com.